Dr. Akhilesh Sharma

AdvisorYogini
Chikako Hoshino

Advisor


Shri. K.G Sathyavrathan

Trustee
Rev. Susanna S. Macomb

AdvisorAdv. Brahmidevi Swamiji

Event OrganizerGrandmother
Rabbi Stuart A. Paris

Advisor


H.H. Swami Sunil Das

AdvisorMs. Aishwarya Narasimdevara

NGO Youth Representative of WYC to the United NationsRev. Doris T. McGuffey

Advisor


Prof. S. R. Bhatt

Advisor


Sadguru H.H. Brahmeshanandacharya Swamiji

AdvisorDr. Remi Alapo

AdvisorRev. Dr. Toshikazu
Kenjitsu Nakagaki

AdvisorShri. Ghandikota Aryama

Advisor


H.H. Rishishwaranand Mahant

AdvisorSwami Mahalayananda

Advisor

Yogi Gabriel Martinez

Event OrganizerShri. Jojo Augustine

Event Organizer


Dr. T P Sasikumar

Advisor Grandmother
Patricia Anne Davis

Advisor


Rabbi George Scott Matous

AdvisorRev. Dr. Kathleen Regan

Advisor

H.H. Shri Rajrajeshwar Guruji

AdvisorProf. Dr. M.N.C. Bose

AdvisorBishop Lygia De Castro

Advisor Acharya
Griffa Sergio Jose

AdvisorYogacharya
Dr. Ananda Balayogi Bhavanani

AdvisorDileepkumar Thankappan

 Trustee & Chair

NGO Representative of

WYC to the United Nations


Shri. Vijai V. Nair

Trustee


World Yoga Community - Global Council Volunteers (06/01/2021 - 31/12/2021)

Trustees, NGO Representatives at the United Nations, and Advisors

 - Global Volunteer Team For Selfless Service -

Shri. Lemuel Patole

Trustee

NGO Representative of

WYC to the United NationsRev. Beryl Green

Advisor


Swami Yatidharmananda

Event Organizer

Rev. Martha Gallahue

AdvisorYogini Silvia R. Prado
Dos Anjos

Advisor


Yogini Gayathri Menon

WYC Youth Representative

to the United Nations

Rev. Benyamin Mularical Ramban

AdvisorAcharya
Satyaranjan Paul

Advisor


Dr. Frank Kaufmann

AdvisorDr. Kirpal Singh

AdvisorAcharya Mirta Bardo

Event OrganizerYogacharya George K J

Event OrganizerAcharya
Amadio Bianchi

Advisor

Yogi Ashutosh Kumar

Event Organizer


Imam Dr. Shamsi Ali

Advisor


H.H. Swami Ramaswarupananda Saraswati

Advisor 


Shri. K.L.S Bhushan Esq.

Trustee

NGO Representative of WYC to the United NationsShri. Sajit Kumar Nair

TrusteeAcharya Paia Irigoyen

Advisor


Dr. Padmini Murthy MD, MPH, FAMWA

AdvisorShri. Yogiyar Ramalingam 

Advisor