Prof. Dr. M.N.C. Bose

AdvisorRev. Benyamin Mularical Ramban

AdvisorAcharya
Satyaranjan Paul

Advisor


Grandmother
Patricia Anne Davis

Advisor


Yogi Ashutosh Kumar

Event Organizer


Sadguru H.H. Brahmeshanandacharya Swamiji

AdvisorRev. Dr. Kathleen Regan

Advisor

Adv. Brahmidevi Swamiji

Event OrganizerGrandmother
Rabbi Stuart A. Paris

Advisor


Shri. Ghandikota Aryama

Advisor


H.H. Swami Sunil Das

AdvisorWorld Yoga Community - Global Council Volunteers (06/01/2021 - 31/12/2021)

Trustees, NGO Representatives at the United Nations, and Advisors

 - Global Volunteer Team For Selfless Service -

Ms. Aishwarya Narasimdevara

NGO Youth Representative of WYC to the United NationsShri. Yogiyar Ramalingam 

AdvisorShri. Lemuel Patole

Trustee

NGO Representative of

WYC to the United NationsYogi Gabriel Martinez

Event OrganizerShri. Sajit Kumar Nair

TrusteeDr. Remi Alapo

AdvisorRev. Dr. Toshikazu
Kenjitsu Nakagaki

AdvisorH.H. Swami Ramaswarupananda Saraswati

Advisor 


Dr. Padmini Murthy MD, MPH, FAMWA

AdvisorDileepkumar Thankappan

 Trustee & Chair

NGO Representative of

WYC to the United Nations


Shri. K.L.S Bhushan Esq.

Trustee

NGO Representative of WYC to the United NationsSwami Mahalayananda

Advisor

Rev. Beryl Green

Advisor


Shri. Vijai V. Nair

Trustee


Shri. Jojo Augustine

Event Organizer


H.H. Rishishwaranand Mahant

AdvisorYogini Silvia R. Prado
Dos Anjos

Advisor


Dr. Kirpal Singh

AdvisorAcharya Paia Irigoyen

Advisor


Yogini Gayathri Menon

WYC Youth Representative

to the United Nations

Bishop Lygia De Castro

Advisor 

Acharya
Griffa Sergio Jose

AdvisorYogini
Chikako Hoshino

Advisor


Rev. Martha Gallahue

AdvisorAcharya Mirta Bardo

Event OrganizerYogacharya
Dr. Ananda Balayogi Bhavanani

AdvisorImam Dr. Shamsi Ali

Advisor


Swami Yatidharmananda

Event Organizer

H.H. Shri Rajrajeshwar Guruji

AdvisorDr. T P Sasikumar

Advisor Yogacharya George K J

Event OrganizerAcharya
Amadio Bianchi

Advisor

Prof. S. R. Bhatt

Advisor


Shri. K.G Sathyavrathan

Trustee


Dr. Frank Kaufmann

AdvisorRabbi George Scott Matous

AdvisorRev. Susanna S. Macomb

AdvisorRev. Doris T. McGuffey

Advisor


Dr. Akhilesh Sharma

Advisor