Prof. Dr. M.N.C. Bose

AdvisorRev. Benyamin Mularical Ramban

AdvisorAcharya
Satyaranjan Paul

Advisor


Yogi Ashutosh Kumar

Event Organizer


Yogi Gabriel Martinez

Event OrganizerShri. Sajit Kumar Nair

TrusteeDr. Remi Alapo

AdvisorGrandmother
Rabbi Stuart A. Paris

Advisor


H.H. Swami Sunil Das

AdvisorProf. S. R. Bhatt

Advisor


Acharya Mirta Bardo

Event OrganizerRev. Beryl Green

Advisor


Shri. Vijai V. Nair

Trustee


Shri. Jojo Augustine

Event Organizer


Adv. Brahmidevi Swamiji

Event OrganizerShri. Ghandikota Aryama

Advisor


Yogacharya George K J

Event OrganizerAcharya
Amadio Bianchi

Advisor

Shri. Yogiyar Ramalingam 

AdvisorAcharya Paia Irigoyen

Advisor


Yogini Gayathri Menon

WYC Youth Representative

to the United NationsRev. Susanna S. Macomb

AdvisorMs. Aishwarya Narasimdevara

NGO Youth Representative of WYC to the United NationsRev. Doris T. McGuffey

Advisor


H.H. Rishishwaranand Mahant

AdvisorShri. K.G Sathyavrathan

Trustee


Bishop Lygia De Castro

Advisor Swami Yatidharmananda

Event Organizer

Rev. Dr. Toshikazu
Kenjitsu Nakagaki

AdvisorDr. Padmini Murthy MD, MPH, FAMWA

AdvisorDr. T P Sasikumar

Advisor Shri. K.L.S Bhushan Esq.

Trustee

NGO Representative of WYC to the United NationsSwami Mahalayananda

Advisor

Rabbi George Scott Matous

AdvisorAcharya
Griffa Sergio Jose

AdvisorDr. Akhilesh Sharma

AdvisorYogini
Chikako Hoshino

Advisor


Rev. Martha Gallahue

AdvisorGrandmother
Patricia Anne Davis

Advisor


Imam Dr. Shamsi Ali

Advisor


H.H. Swami Ramaswarupananda Saraswati

Advisor 


Shri. Lemuel Patole

Trustee

NGO Representative of

WYC to the United NationsDr. Frank Kaufmann

AdvisorRev. Dr. Kathleen Regan

Advisor

Yogacharya
Dr. Ananda Balayogi Bhavanani

AdvisorDileepkumar Thankappan

 Trustee & Chair

NGO Representative of

WYC to the United Nations


Sadguru H.H. Brahmeshanandacharya Swamiji

AdvisorDr. Kirpal Singh

AdvisorYogini Silvia R. Prado
Dos Anjos

Advisor


World Yoga Community - Global Council Volunteers (06/01/2021 - 31/12/2021)

Trustees, NGO Representatives at the United Nations, and Advisors

 - Global Volunteer Team For Selfless Service -